måndag 16 juli 2007

Vandringen startar

Här börjar en pilgrimsvandring...inåt...ner mot 1000 famnars djup. (Jfr. Kirkegaard.)

Eller, rättare sagt - vandringen fortsätter vidare - för den har pågått länge redan.

Välkommen att vandra med på färden inåt, utbyta tankar, dela erfarenheter, fundera över olika frågor tillsammans, studera heliga föregångares fotspår etc.

På djupet finns redan enheten, och de som befinner sig där känner igen varandra "på doften".

3 kommentarer:

Svensson sa...

"Vandringen fortsätter": det är enkelt att påbörja något, ett projekt eller en vandring - men att fortsätta det man slagit in på, det kan ibland vara svårt.

(Även i så kallad "omvändelse" så innebär krisen oftast bara fortsatt vandring på en väg man följt länge. Sa t ex Simone Weils biograf Pétrement om Weils s k omvändelse till kristendomen. Dessförinnan hade ju Weil sökt frigörelse i socialismen, men inte funnit vad hon sökte.)

Xenia sa...

Svensson,

Ja, att fortsätta kan vara svårt...

Men det är bara då man når djupet.

Börjar man ständigt på ny kula, i nya sammanhang, riskerar man att stanna på ytan.

Det finns en fara i att vilja fly det svåra och söka sig till det man gillar.

Inte minst inom det andliga livet.

I det man inte själv skulle välja kan det finnas nyttiga lärdomar.

Xenia sa...

P.S.

Detsamma gäller stabilitetens välsignelse.

I att förbli där man är så länge inte mycket tunga skäl gör det nödvändigt att gå vidare.